GLOSSARI

adeganacara
asliasal,tidak ditokok tambah.
asyikterpesona,tertarik,terpegung
berinaimemerahkan kuku tangan.
Bolian rangkaian lagu rakyat
Ganesha VandanaTuhan Ganesha
gendangsejenis alat muzik.
mudikbergerak
pengailpemancing
penglipurlaratukang cerita
Tariangerakan yang mengikut irama atau alunan yang tertentu.
Tarian Tradisionalgerakan yang mengikut irama atau alunan yang tertentu. gerakannya biasanya mempunyai motif atau makna yang berkait dengan adat sesetengah tempat.
simbolikseperti atau merujuk pada persamaan.