Tarian Etnik Sabah

Tarian Sumazau

Tarian Sumazau adalah sebuah tarian dengan gerakan perlahan dan lemah-Iembut. Ditarikan oleh
penari-penari lelaki dan perempuan.Penari lelaki dan perempuan berhadap-hadapan dan
menggerakkan kaki dengan 1 langkah kecil dan tumit kaki di angkat dan diturunkan mengikut muzik.
Tangan mereka pula dikepak keluar dan diturun-naikkan seperti burung terbang.


kembali